Premio

de Honra "Roberto Vidal Bolaño"

Este galardón, concedido pola dirección do festival, instaurouse co obxectivo de recoñecer publicamente e resaltar a figura de colectivos ou persoas notoriamente responsables do progreso e do bo labor nas artes escénicas galegas, o que contribúe á modernización e democratización social e cultural.

Lista dos Premios de Honra ao mérito nas Artes Escénicas

 • Ano 2022 - Eduardo Rodríguez Cunha “Tatán”
 • Ano 2021 - Laura Tato e Manuel F. Vieites
 • Ano 2020 - Marta Pazos
 • Ano 2019 - Pistacatro
 • Ano 2018 - Suso Montero e Carlos Alonso
 • Ano 2017 - PT Excéntricas
 • Ano 2016 - Mabel Rivera e Belén Constenla
 • Ano 2015 - Escena Galega
 • Ano 2014 - Cándido Pazó
 • Ano 2013 - Revista Galega de TeatroRGT) e Diario Cultural (Radio Galega)
 • Ano 2012 - Francisco Pillado Mayor
 • Ano 2011 - Chévere Teatro
 • Ano 2010 - Ana Vallés e Baltasar Patiño
 • Ano 2009 - Centro Dramático Galego
 • Ano 2008 - Asociación de Actores e Actrices de Galicia
 • Ano 2007 - Xúlio Lago
 • Ano 2006 - Isaac Díaz Pardo
 • Ano 2005 - Sarabela Teatro
 • Ano 2004 - Dolores Vilavedra e Inma López Silva
 • Ano 2003 - Colectivo Burla Negra
 • Ano 2002 - Ernesto Chao e Rosa Álvarez
 • Ano 2001 - Manuel Lourenzo
 • Ano 2000 - Roberto Vidal Bolaño