MiT Xente Auditorio

Historia da MiT

Ribadavia é o berce, a mítica capital teatral do país. A partir do ano 1973, a Agrupación Cultural Abrente iniciou a organización das Mostras de Ribadavia. Estas mostras deben entenderse dentro do ambiente de recuperación cultural (e socioeconómica) que existiu no Estado Español a partir da década de 1960.
Eran tempos de dificultades (a situación económica, a falla de grupos, textos e experiencias, a censura…) Por este motivo, as Mostras foron un punto de encontro para a normalización e profesionalización do Teatro Galego.

A partir de 1984 transfórmase esa experiencia en festival internacional, unha oportunidade única de relación do teatro e da sociedade galega cos grandes mestres da escena internacional, coas novas tendencias e cos circuítos de maior prestixio. Pasou de ser a Stratford galega a ser tamén, como publicou o diario El País, unha sorte de Avignon á galega. Grazas á MIT, Galiza tomou contacto directo co teatro de Declan Donellan, Pippo Delbono, Staniewski, Nekrosius, Emma Dante, Alain Platel, Marianella Morena, La Fura dels Baus, Señor Serrano, etc. E formou parte de proxectos e redes de intercambio beneficiosas para o progreso do conxunto. Un crisol de máis de 45 anos de historia. Tradición, posta en valor e progreso constante.Quen somos

A partir do ano 1973, a Agrupación Cultural Abrente iniciou a organización das Mostras de Ribadavia. A partir de 1984 transfórmase esa experiencia en festival internacional, unha oportunidade única de relación do teatro e da sociedade galega cos grandes mestres da escena internacional.

O que facemos

Como o facemosPortfolio Albums

Let's Work Together

If you're reaching out with a new project or workshop inquiries, please connect via Instagram or email.


Portfolio Büreau

Our team is fuelled by true passion, with an excellent eye for detail & craftsmanship. We remove the unnecessary to focus on what’s important & details.


Still a bit of work from our portfolio.

Some news
from the blog.


Portfolio Designer

Advanced Grid

Truly one of the most powerful and advances grid system with equal-height and spacing presets.

Digital Branding

Uncode comes with pixel perfect & clean design to satisfy any possible an impossible needs.

Top Performance

Automatically adapt and set your images for best quality on all devices and resolutions.

Responsive Design

A perfect responsive theme powered with selective options for different screen resolutions.


Portfolio Classic


Who we are

We are excited to launch our new company and product Ooooh. After being featured in too many magazines to mention and having created an online stir, we know that Ooooh is going to be big.

What we do

We are excited to launch our new company and product Ooooh. After being featured in too many magazines to mention and having created an online stir, we know that Ooooh is going to be big.

How we do this

We are excited to launch our new company and product Ooooh. After being featured in too many magazines to mention and having created an online stir, we know that Ooooh is going to be big.Portfolio Metro


Portfolio Agency