Presentación Programa 2022

Do 15 ao 24 de xullo, Ribadavia porá no centro a escena máis innovadora.


0 Comments20 Minutes

Premio Abrente

Anúnciase a aprobación das bases do 18º PREMIO ABRENTE de Textos Teatrais no ano en que se celebra o 50 aniversario da primeira Mostra de Teatro Galego Abrente de Ribadavia.


0 Comments2 Minutes